ГРАФІК ліквідації академічної заборгованості студентів, в яких проводять заняття викладачі кафедри ТОП з 10.00 до 14.00

   

   

   

  Викладач

  Назва дисципліни

  Термін здачі

   

   

  Проф. Сімахіна Г. О.

  Перспективні технологічні процеси….

  (курсовий проект)

  15 січня 2018

  Попередній захист дипломного проекту

  для бакалаврів (заочна форма)

   

  08 лютого 2018 р.

  Попередній захист маг. робіт

  (денна форма)

   

   

  Доц. Стеценко Н. О.

  Попередній захист дипломного проекту

  для бакалаврів (заочна форма)

   

   

  08 лютого 2018 р.

   Попередній захист маг. робіт

  (денна форма)

  Доц. Фролова Н.Е.

  Оптимізація технологічних процесів виробництва оздоровчих продуктів

  (екзамен)

   

   

  15 січня 2018р

  Попередній захист дипломного проекту

  для бакалаврів (заочна форма)

   

   

   

  08 лютого 2018 р.

  Попередній захист маг. робіт

  (денна форма)

   

   

   

  Доц. Івчук Н.П.

  ОВПОП

  (залік)

  28 грудня 2017р.

  та

  12 січня 2017р

   

  Проектування підприємств галузі з основами САПР

  (екзамен)

  Попередній захист дипломного проекту

  для бакалаврів (заочна форма)

   

   

   

  08 лютого 2018р

   

  Попередній захист маг. робіт

  (денна форма)

  Доц. Башта А. О.

  Попередній захист дипломного проекту

  для бакалаврів (заочна форма)

   

   

   

  08 лютого 2018 р.

  Попередній захист маг. робіт

  (денна форма)

  Доц. Бажай-Жежерун С. А.

  Технологія природних харчових сорбентів

  (екзамен)

   

  11 січня 2018р

  Попередній захист дипломного проекту

  для бакалаврів (заочна форма)

   

   

   

  08 лютого 2017 р.

  Попередній захист маг. робіт

  (денна форма)

   

   

   

  Доц. Гойко І.  Ю.

  Фізіологія і гігієна харчування

  (диф. залік)

   

  29 грудня 2017 р. та

  23 січня 2018 р.

  ОВПОП

  (залік)

  Попередній захист дипломного проекту

  для бакалаврів (заочна форма)

   

   

  08 лютого 2018 р.

  Попередній захист маг. робіт

  (денна форма)

  Ас. Халапсіна С. В.

  Попередній захист дипломного проекту

  для бакалаврів (заочна форма)

   

   

  08 лютого 2018 р.

  Попередній захист маг. робіт

  (денна форма)

  Ас. Ясінська І. Л.

  Попередній захист дипломного проекту

  для бакалаврів (заочна форма)

   

   

  08 лютого 2018 р.

  Попередній захист маг. робіт

  (денна форма)