Декілька слів про кафедру ТОП

Ідея створення нової спеціальності з технології оздоровчих  продуктів і кафедри, яка б забезпечувала підготовку фахівців із цієї спеціальності, належить тодішньому ректорові університету – академікові НААН України, доктору технічних наук, професорові Іванові Степановичу Гулому. Саме цій людині вдалося проникнути у майбутнє і побачити принципово нову галузь харчової промисловості – індустрію здорового харчування в той час, коли навіть терміна «здорове харчування» не існувало. Тому кафедра безмірно шанує академіка І.С. Гулого і пишається тим, що кращі студенти кафедри отримують стипендію його імені.

На сьогодні кафедра технології оздоровчих продуктів єдина в Україні готує фахівців (бакалаврів,  магістрів) зі спеціальності «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» для підприємств і організацій харчової та переробної промисловості.

До складу кафедри технології оздоровчих продуктів входять 2 професори, 5 доцентів, 1 старший викладач, 4 асистенти, 3 аспіранти, 5 співробітників навчально-допоміжного персоналу: завідувач лабораторії, 2 провідні спеціалісти, 2 старші лаборанти.

Всі викладачі мають базову освіту, атестат професора або доцента, пройшли науково-педагогічне стажування з відповідної дисципліни.

Враховуючи специфіку нової для України спеціальності, яка передбачає поєднання у майбутніх фахівців знань технологій отримання продуктів оздоровчої дії та суто медичних знань з їхнього впливу на функціональні системи та органи організму, до навчального процесу на кафедрі залучаються провідні фахівці науково-дослідних інститутів АМН України – Інституту ендокринології, Інституту токсикології, Інституту гігієни та медичної екології, Інституту харчування тощо.

Положення про кафедру ТОП