Напрями/спеціальності

Кафедра технології оздоровчих продуктів здійснює підготовку фахівців:

- за освітнім ступенем бакалавр: спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»;

- за освітнім ступенем магістр: спеціальність 181 «Харчові технології»,  спеціалізація «Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення».

 Спеціальність: 181 Харчові технології

Спеціалізація: Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Освітній ступінь – бакалавр.

Форма навчання: денна, заочна.

Термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна форма – 4 роки 6 міс., заочна скорочена форма – 2 роки 6 міс. Навчання можливо продовжити на денній і заочній формі для отримання освітнього ступеня магістр (1 рік 6 міс.).

Освітній ступінь бакалавра дає змогу випускникам працювати на первинних посадах техніків, майстрів, технологів будь-яких харчових підприємств та закладів громадського харчування. Особливістю підготовки фахівців із технології оздоровчих продуктів є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані практично у всіх галузях харчової промисловості, оскільки створення нових продуктів відбувається на основі традиційних харчових середовищ – зернових, молочних, олієжирових, безалкогольних напоїв тощо.

Спеціальність: 181 Харчові технології

Спеціалізація: Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Освітній ступінь – магістр.

Форма навчання: денна, заочна.

Термін навчання: денна, заочна форма – 1 рік 6 міс.

Освітній ступінь магістра дає можливість працювати на харчових підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях, на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві та реалізації оздоровчих продуктів, у Центрах оцінки якості харчових продуктів, на фармакологічних підприємствах; у лабораторіях, що сертифікують харчові продукти та харчові біодобавки і контролюють їхню якість. Випускники магістратури можуть продовжувати наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі при кафедрі технології оздоровчих продуктів.