Наукова діяльність кафедри технології оздоровчих продуктів

Кафедра технології оздоровчих продуктів є визнаним науковим центром з проблем дослідження питань розроблення, конструювання та виробництва нових харчових продуктів імуномодулюючої, адаптогенної, радіопротекторної дії та їх апаратурного оформлення; способів інтенсифікації й оптимізації технологічних процесів; з’ясування впливу інгредієнтів харчових продуктів на життєдіяльність організму людини; вивчення механізму взаємовпливу та взаємозалежності між окремими біокомпонентами харчових продуктів та клітинами живого організму; розроблення нових технологій композицій біоантиоксидантів для захисту біологічних об’єктів від ушкоджуючої дії вільних радикалів; розроблення нових харчових продуктів для дитячого, геродієтичного харчування, харчування спецконтингентів (спортсменів, військовослужбовців, туристів тощо).

Виконується значний обсяг фундаментальних і прикладних наукових досліджень за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України (професори Українець А.І., Сімахіна Г.О., доцент Фролова Н.Е.). В межах тематик кафедри досліджено вплив структурних властивостей води та розчинів біологічно активних речовин на процеси метаболізму, у квантово-хімічному напівемпіричному та неемпіричному наближеннях вивчено електронна та просторова будова біологічно активних речовин, за допомогою спінового зонду методом ЕПР-спектроскопії вивчено динаміка руху молекул води і можливості утворення нею структурних агрегатів (професор Дегтярьов Л.С.).

На сучасному рівні виконуються дослідження механізму біонакопичення мікроелементів у рослинній сировині для отримання мінералізованих функціональних харчових добавок (професор Сімахіна Г.О.); розроблення основ технології натуральних харчових ароматизаторів композиційного спрямування із заданими ароматичними та фізико-хімічними властивостями (доцент Фролова Н.Е.); розроблення технологій білковмісних концентратів із зеленої маси рослин (професор Сімахіна Г.О.); розроблення нових ефективних способів отримання заморожених ягідних напівфабрикатів з використанням кріопротекторів (професор Сімахіна Г.О.).

У 2015-2016 рр. кафедра виконує прикладну держбюджетну тематику «Технологія харчової продукції функціонального призначення для військовослужбовців», № держреєстрації 0115U000376 (науковий керівник – Сімахіна Г.О.) та бере участь у виконанні фундаментальної держбюджетної теми «Технологія продуктів функціонального призначення на основі м’ясної сировини з використанням багатокомпонентних композицій цільового призначення» (науковий керівник напряму – Сімахіна Г.О.): термін виконання – 2015-2017 рр.

Багаторічні наукові дослідження співробітників кафедри в межах Проблемної науково-дослідної лабораторії університету з розроблення і впровадження технологій виробництва харчових продуктів та добавок підвищеної біологічної цінності на основі різних видів традиційної і нетрадиційної вітчизняної сировини з використанням низькотемпературних, кріогенних та дезінтеграторних технологій стали основою для відкриття нової спеціальності і подальших наукових досліджень, які й сьогодні є одним із пріоритетних наукових напрямів кафедри ТОП (професори Українець А.І., Сімахіна Г.О.).

Пріоритетними науковими напрямами кафедри в галузі технологій та продуктів здорового харчування на наступні роки визначено такі:

  • «Технології виробництва і глибокого перероблення сировинних ресурсів для створення традиційних і нових продуктів оздоровчого призначення із визначеним складом та регульованими властивостями»;
  • «Інноваційні технології виробництва оздоровчих харчових продуктів для дитячого, лікувального харчування та спеціального призначення»;
  • «Високоефективні технології білковмісних збагачувачів, композитів, дієтичних добавок та натуральних поліпшувачів і сучасні продукти на їхній основі»;
  • «Розроблення нових та вдосконалення існуючих технологій виробництва заморожених та сублімованих напівфабрикатів для системи здорового харчування».

Результати наукових досліджень співробітників кафедри публікуються у фахових наукових журналах – вітчизняних і зарубіжних, апробовані на міжнародних симпозіумах, конференціях, конгресах, семінарах. Так, лише за останній рік співробітники кафедри опублікували понад 30 наукових статей у журналах із імпакт-фактором, індексованих у міжнародних науковометричних базах даних. Також вони взяли участь у роботі Північно-Східноєвропейського конгресу «The Second North and East European Congress on Food» (26-29 травня 2013 р.) та VIII Центральноєвропейського конгресу з харчування «Food Science for Well-Being» (24-26 травня 2016 р.).

У 2013 р. кафедра започаткувала і протягом 4 років проводить на високому рівні власну Міжнародну конференцію за напрямом «Оздоровчі продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека». У конференції беруть участь представники Національного університету харчових технологій; Київського національного торгівельно-економічного університету; Інституту гідробіології НАН України; Одеської національної академії харчових технологій; Харківського державного університету харчування та торгівлі; Полтавського університету економіки і торгівлі; Інституту геронтології ім. Д. Чеботарьова НАМН України.

Доповіді, представлені на конференціях упродовж 4 років, свідчать про те, що тематика функціональних та оздоровчих харчових продуктів викликає особливий інтерес, оскільки йдеться не просто про фізіологічні потреби людини в їжі, а про харчування, призначення якого виходить далеко за межі звичних уявлень про харчові продукти.

Доповідачі констатують, що при виробництві та використанні повноцінних харчових продуктів мають бути пов’язані такі основні чинники: оздоровче повноцінне харчування – екологічні проблеми виробництва нових продуктів – економічні проблеми – соціальні аспекти.

У межах конференції 2016 р. заслухано, обговорено і схвалено цикл доповідей, присвячених розробленню технологій нових харчових продуктів та формування на їхній основі оптимальних раціонів для військовослужбовців України, в тому числі для тих, хто нині перебуває в зоні АТО. Ця надзвичайно важлива проблема вирішується колективом науковців Університету, і отримані попередні здобутки свідчать як про її актуальність, перспективність, так і про ті складні завдання, які необхідно вирішити в даному напрямі.  

Учасники конференції одностайні в тому, що для конструювання, розроблення, виробництва та забезпечення населення оздоровчим харчуванням необхідним є нерозривний зв'язок науковців (медиків та технологів) і виробників харчових продуктів. Наукова ідея має стати найважливішим елементом інноваційного виробництва та інноваційного бізнесу. Найвищим призначенням сучасної теорії та практики харчової промисловості є збереження здоров'я української нації.

Взаємний обмін досвідом науковців різних ВНЗ України свідчить про позитивний ефект взаємопроникнення наукових ідей, і це дає можливість говорити про формування в сучасних умовах концепції «харчової глобалізації».

mobilbahis, tipobet, artemisbet, bet reviews, canlı casino, lisansli casino siteleri, canlı bahis, lisansli bahis siteleri, kacak bahis siteleri, youwin, sekabet, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell