Наукова діяльність кафедри технології оздоровчих продуктів

Кафедра технології оздоровчих продуктів є визнаним науковим центром з проблем дослідження питань розроблення, конструювання та виробництва нових харчових продуктів імуномодулюючої, адаптогенної, радіопротекторної дії та їх апаратурного оформлення; способів інтенсифікації й оптимізації технологічних процесів; з’ясування впливу інгредієнтів харчових продуктів на життєдіяльність організму людини; вивчення механізму взаємовпливу та взаємозалежності між окремими біокомпонентами харчових продуктів та клітинами живого організму; розроблення нових технологій композицій біоантиоксидантів для захисту біологічних об’єктів від ушкоджуючої дії вільних радикалів; розроблення нових харчових продуктів для дитячого, геродієтичного харчування, харчування спецконтингентів (спортсменів, військовослужбовців, туристів тощо).

Виконується значний обсяг фундаментальних і прикладних наукових досліджень за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України (професори Українець А.І., Сімахіна Г.О., доцент Фролова Н.Е.). В межах тематик кафедри досліджено вплив структурних властивостей води та розчинів біологічно активних речовин на процеси метаболізму, у квантово-хімічному напівемпіричному та неемпіричному наближеннях вивчено електронна та просторова будова біологічно активних речовин, за допомогою спінового зонду методом ЕПР-спектроскопії вивчено динаміка руху молекул води і можливості утворення нею структурних агрегатів (професор Дегтярьов Л.С.).

На сучасному рівні виконуються дослідження механізму біонакопичення мікроелементів у рослинній сировині для отримання мінералізованих функціональних харчових добавок (професор Сімахіна Г.О.); розроблення основ технології натуральних харчових ароматизаторів композиційного спрямування із заданими ароматичними та фізико-хімічними властивостями (доцент Фролова Н.Е.); розроблення технологій білковмісних концентратів із зеленої маси рослин (професор Сімахіна Г.О.); розроблення нових ефективних способів отримання заморожених ягідних напівфабрикатів з використанням кріопротекторів (професор Сімахіна Г.О.).

У 2015-2016 рр. кафедра виконує прикладну держбюджетну тематику «Технологія харчової продукції функціонального призначення для військовослужбовців», № держреєстрації 0115U000376 (науковий керівник – Сімахіна Г.О.) та бере участь у виконанні фундаментальної держбюджетної теми «Технологія продуктів функціонального призначення на основі м’ясної сировини з використанням багатокомпонентних композицій цільового призначення» (науковий керівник напряму – Сімахіна Г.О.): термін виконання – 2015-2017 рр.

Багаторічні наукові дослідження співробітників кафедри в межах Проблемної науково-дослідної лабораторії університету з розроблення і впровадження технологій виробництва харчових продуктів та добавок підвищеної біологічної цінності на основі різних видів традиційної і нетрадиційної вітчизняної сировини з використанням низькотемпературних, кріогенних та дезінтеграторних технологій стали основою для відкриття нової спеціальності і подальших наукових досліджень, які й сьогодні є одним із пріоритетних наукових напрямів кафедри ТОП (професори Українець А.І., Сімахіна Г.О.).

Пріоритетними науковими напрямами кафедри в галузі технологій та продуктів здорового харчування на наступні роки визначено такі:

  • «Технології виробництва і глибокого перероблення сировинних ресурсів для створення традиційних і нових продуктів оздоровчого призначення із визначеним складом та регульованими властивостями»;
  • «Інноваційні технології виробництва оздоровчих харчових продуктів для дитячого, лікувального харчування та спеціального призначення»;
  • «Високоефективні технології білковмісних збагачувачів, композитів, дієтичних добавок та натуральних поліпшувачів і сучасні продукти на їхній основі»;
  • «Розроблення нових та вдосконалення існуючих технологій виробництва заморожених та сублімованих напівфабрикатів для системи здорового харчування».

Результати наукових досліджень співробітників кафедри публікуються у фахових наукових журналах – вітчизняних і зарубіжних, апробовані на міжнародних симпозіумах, конференціях, конгресах, семінарах. Так, лише за останній рік співробітники кафедри опублікували понад 30 наукових статей у журналах із імпакт-фактором, індексованих у міжнародних науковометричних базах даних. Також вони взяли участь у роботі Північно-Східноєвропейського конгресу «The Second North and East European Congress on Food» (26-29 травня 2013 р.) та VIII Центральноєвропейського конгресу з харчування «Food Science for Well-Being» (24-26 травня 2016 р.).

У 2013 р. кафедра започаткувала і протягом 4 років проводить на високому рівні власну Міжнародну конференцію за напрямом «Оздоровчі продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека». У конференції беруть участь представники Національного університету харчових технологій; Київського національного торгівельно-економічного університету; Інституту гідробіології НАН України; Одеської національної академії харчових технологій; Харківського державного університету харчування та торгівлі; Полтавського університету економіки і торгівлі; Інституту геронтології ім. Д. Чеботарьова НАМН України.

Доповіді, представлені на конференціях упродовж 4 років, свідчать про те, що тематика функціональних та оздоровчих харчових продуктів викликає особливий інтерес, оскільки йдеться не просто про фізіологічні потреби людини в їжі, а про харчування, призначення якого виходить далеко за межі звичних уявлень про харчові продукти.

Доповідачі констатують, що при виробництві та використанні повноцінних харчових продуктів мають бути пов’язані такі основні чинники: оздоровче повноцінне харчування – екологічні проблеми виробництва нових продуктів – економічні проблеми – соціальні аспекти.

У межах конференції 2016 р. заслухано, обговорено і схвалено цикл доповідей, присвячених розробленню технологій нових харчових продуктів та формування на їхній основі оптимальних раціонів для військовослужбовців України, в тому числі для тих, хто нині перебуває в зоні АТО. Ця надзвичайно важлива проблема вирішується колективом науковців Університету, і отримані попередні здобутки свідчать як про її актуальність, перспективність, так і про ті складні завдання, які необхідно вирішити в даному напрямі.  

Учасники конференції одностайні в тому, що для конструювання, розроблення, виробництва та забезпечення населення оздоровчим харчуванням необхідним є нерозривний зв'язок науковців (медиків та технологів) і виробників харчових продуктів. Наукова ідея має стати найважливішим елементом інноваційного виробництва та інноваційного бізнесу. Найвищим призначенням сучасної теорії та практики харчової промисловості є збереження здоров'я української нації.

Взаємний обмін досвідом науковців різних ВНЗ України свідчить про позитивний ефект взаємопроникнення наукових ідей, і це дає можливість говорити про формування в сучасних умовах концепції «харчової глобалізації».