Навчально-методична робота

Кафедра ТОП є випусковою і готує фахівців за освітньою програмою «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення».

Ринок фахових освітніх послуг залежить від ринку інтелектуальної продукції і повинен випереджати чинний ринок праці, що змушує всі країни світового співтовариства шукати шляхи, форми і методи розвитку вищої освіти. Тому на кафедрі, як і загалом в університеті, підготовка фахівців, згідно з Законом України «Про вищу освіту», здійснюється за ступеневою системою.

Вся діяльність науково-методичної роботи кафедри спрямована на повне методичне забезпечення підготовки технологів з проблем конструювання, розроблення, виробництва й використання харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії. З урахуванням нових досягнень науки і техніки розроблено нові навчальні плани та програми дисциплін, впроваджуються сучасні інформаційні технології навчання (зокрема дистанційна освіта), підготовлена навчально-методична література, ведеться активна робота з підготовки та видання сучасних підручників та навчальних посібників.

Контингент студентів формується за рахунок випускників середніх загальноосвітніх шкіл, зокрема з сільської місцевості. Значну допомогу на місцях надають відділи кадрів підприємств харчової та переробної промисловості, особливо тих, котрі більшою чи меншою мірою спеціалізуються на виробництві продуктів оздоровчого призначення – кисломолочних та зернових продуктів, безалкогольних напоїв, продуктів із живими мікроорганізмами, дієтичних добавок тощо.

Розвиток виробництва основних груп харчових продуктів у XXI столітті тісно пов'язаний з використанням різноманітних функціональних інгредієнтів (харчових добавок, ароматизаторів, барвників, прянощів, комплексних поліпшувачів, нутрицевтиків тощо). Сьогодні в світі споживання функціональних інгредієнтів зростає набагато динамічніше, ніж виробництво харчових продуктів. У той час, як виробництво харчових продуктів зростає приблизно на 2 % на рік, використання харчових інгредієнтів збільшується на 4…6 %.

Це викликає необхідність постійних технологічних розроблень як у сфері відкриття нових можливостей використання, так і в галузі створення нових інгредієнтів. Тому сучасна харчова індустрія потребує нових висококваліфікованих фахівців, компетентних у розробленні досконаліших харчових продуктів, ефективніших засобів правильного використання функціональних інгредієнтів та науково обґрунтованого індивідуалізованого харчування. У сучасних умовах життєвий цикл кожного харчового продукту на ринку стає дедалі коротшим, тому виробники перебувають під постійним тиском своєчасного випуску на ринок нових товарів, а це вимагає від технологів відповідної кваліфікації. І такі кадри необхідні як у найближчі роки, так і в подальшому.

Викладачі та студенти кафедри технології оздоровчих продуктів під час виробничих практик і відряджень проводять значну профорієнтаційну роботу щодо пропагування нової спеціальності та залучення підготовленого контингенту абітурієнтів для вступу на цю спеціальність. Основна увага звертається на випускників медичних технікумів і коледжів, які мають певну спеціалізовану підготовку.

Наші студенти навчаються за новими планами з поглибленою фундаментальною підготовкою, які передбачають вивчення основ математичного моделювання й інформаційних технологій, фізико-хімічних основ харчових технологій, оптимізації технологічних процесів, сучасних методів інтенсифікації виробництва та актуальних проблем галузі, основ комп’ютерної хімії біологічно активних речовин, хімії та фармакології рослин, загальної біотехнології, основ валеології, екології та охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, маркетингу, безпеки, стандартизації, сертифікації, управління та контролю якості харчової продукції.

Для забезпечення високої якості навчального процесу співробітники кафедри постійно працюють над виданням науково-методичної літератури. Члени кафедри є авторами та співавторами підручників: «Основи валеології. Валеологічні аспекти харчування» (І.С. Гулий, Г.О. Сімахіна, А.І. Українець), «Технология пищевых производств» (А.И. Украинец, Г.А. Симахина), «Технологія природних харчових сорбентів» (Л.О.Федоренченко, Г.О.Сімахіна), «Технологія оздоровчих харчових продуктів» (Г.О. Сімахіна, Н.В. Науменко), «Технологія природних вітамінів» (В.Д. Іванова, Г.О. Сімахіна), «Біологічно активні речовини в харчових технологіях» (Г.О. Сімахіна, Н.О. Стеценко, Н.В. Науменко), «Інноваційні технології та продукти: оздоровче харчування» (Г.О.Сімахіна, А.І.Українець); курсів лекцій «Основи фізіології та гігієни харчування» (Н.П.Івчук, Н.Е.Фролова), «Основи конструювання нових харчових продуктів» (Н.Е. Фролова), «Основи комп’ютерної хімії біологічно активних речовин» (Н.О. Стеценко, Г.О. Сімахіна) тощо.

За останні роки кафедрою видано 35 навчально-методичних розробок. На кафедрі постійно впроваджуються сучасні технології навчання. Особлива увага приділяється використанню в навчальному процесі інноваційних технологій, методів комп’ютерного моделювання, передових досягнень фармакогнозії. 

У навчальних планах від першого до п’ятого курсу передбачено вивчення дисциплін на базі використання комп’ютерної техніки та технічних засобів навчання. Усі студенти виконують курсові, дипломні проекти та магістерські кваліфікаційні роботи з використанням САПР та методів оптимізації технологічних процесів.

Новим напрямом навчально-методичної роботи кафедри є опанування особливостей і специфіки проведення дистанційного навчання. У ІІ семестрі 2015-2016 навчального року у рамках дистанційної освіти студенти кафедри навчалися за І модулем із дисциплін «Біологічно активні речовини в харчових технологіях» (проф. Сімахіна Г.О.), «Технологія природних вітамінів» (проф. Сімахіна Г.О.), «Основи кріогенних і сушильних технологій» (проф. Сімахіна Г.О.), «Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок» (проф. Сімахіна Г.О.), «Основи комп’ютерної хімії біологічно активних речовин» (доц. Стеценко Н.О.), «Оптимізація технологічних процесів галузі» (доц. Фролова Н.Е.), «Технології харчових продуктів для спецконтингентів» (доц. Гойко І.Ю.). Викладачі кафедри на належному науково-методичному рівні розробили змістове наповнення всіх курсів, застосовуючи новітні методи організації та представлення наукового матеріалу, сформулювали завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання. Проведення дистанційної роботи отримало схвалення Центру дистанційної освіти і в удосконаленому вигляді буде продовжуватись у наступні роки.

mobilbahis, tipobet, artemisbet, bet reviews, canlı casino, lisansli casino siteleri, canlı bahis, lisansli bahis siteleri, kacak bahis siteleri, youwin, sekabet, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell