Практична підготовка студентів

Головний пріоритет кафедри технології оздоровчих продуктів – підготовка освідчених, висококваліфікованих фахівців для харчової індустрії, що є однією з конкурентоспроможних на сучасному ринку праці, які зможуть застосовувати глибокі теоретичні знання предметної області та практичні навички ефективної роботи.  

Діяльність кафедри спрямована на організацію не лише навчального процесу, особлива увага приділяється практичній підготовці студентів. 

Студенти згідно вимог програми мають можливість отримати навички роботи на підприємствах харчової промисловості  під час наступних видів практик: навчальної , виробничої , переддипломної .

Базами практики є провідні підприємства харчової промисловості, які забезпечують виконання програми відповідного виду практики та діють на підставі угоди про проведення практики студентів ВНЗ. 

Практика є вирішальним етапом підготов­ки студентів. Проходження практики дозволяє навчитися застосовувати надбані знання в практичній діяльності; готовить до приймання правильних рішень у кон­кретних виробничих ситуаціях на одному з підприємств харчової про­мисловості. Студенти вивчають форми господарювання у сучасних умовах, умови приймання та зберігання сирови­ни і допоміжних матеріалів із зазначенням факторів ризику щодо втра­ти БАР; набувають практи­чні навички щодо методик визначення якісних показників напівфаб­рикатів і готової продукції, застосування чинних державних стандартів при оцінці якості сировини. ознайомлюються з виробничими рішення­ми щодо удосконалення технологічних процесів та режимів основного виробництва, питаннями організації науково-дослідної роботи, винахід­ницької діяльності, патентознавства на підприємствах галузі, проводять збір фактичних, нормативних і довідкових матеріалів, їх системати­зація для виконання курсових проектів та магістерської роботи.

Варто зауважити, що за час проходження практики наші студенти отримують не лише цінний досвід, але й мають реальну можливість працевлаштуватися в провідних підприємствах і організаціях, що пов`язані з виготовленням продуктів харчування. 

mobilbahis, tipobet, artemisbet, bet reviews, canlı casino, lisansli casino siteleri, canlı bahis, lisansli bahis siteleri, kacak bahis siteleri, youwin, sekabet, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell