Теми дипломних проектів

Теми дипломних проектів студентів 3-го курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій, які навчаються за освітнім ступенем «бакалавр»  за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання (скорочений термін навчання)

Теми дипломних проектів студентів 5-го курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій, які навчаються за освітнім ступенем «бакалавр», за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання

Теми дипломних проектів студентів 2-го курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій, які навчаються за освітнім ступенем «магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення») денної форми навчання

Теми дипломних проектів студентів 2-го курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій, які навчаються за освітнім ступенем «магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення») заочної форми навчання