Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник освіти України, нагороджена Знаком Петра Могили

top_nuft@ukr.net

 

Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині – НУХТ) за спеціальністю «Технологія цукристих речовин».

Науковий ступінь кандидата технічних наук отримала у 1981 р.

Вчене звання старшого наукового співробітника отримала у 1983 р.

Науковий ступінь доктора технічних наук отримала у 2000 р.

Вчене звання професора отримала у 2001 р.

 

На кафедрі технології оздоровчих продуктів працює з 2001 р.

Загальний стаж педагогічної роботи складає 36 років; наукової роботи – 40 років.

Автор понад 400 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 5 підручників, 5 монографій, 45 авторських свідоцтв та патентів України. Є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за 2006 рік.

Здійснює керівництво аспірантами, магістрантами та науково-дослідними роботами відповідно до планів Проблемної науково-дослідної лабораторії.

Має державні відзнаки: звання «Відмінник освіти України», Орден Петра Могили, пам’ятний знак Святих Кирила та Мефодія, нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення».